Schoolplan

Elke vier jaren wordt er een plan opgesteld waarin staat waar we ons onderwijs in die periode verder op gaan verbeteren en ontwikkelen. Dit vanuit een duidelijke visie die we hebben over het onderwijs op de Ranonkel.
Het huidige schoolplan loopt van 2020-2024 en kunt u hier lezen:
Schoolplan Ranonkel - PlatOO 2020-2024.pdf

Elk schooljaar binnen de schoolplanperiode wordt concreet uitgewerkt in een schooljaarplan door de kernteams in samenspraak met het hele team. Dit is leidend gedurende het schooljaar voor de schoolontwikkeling en wordt jaarlijks geëvalueerd in het onderwijsinhoudelijke jaarverslag.

Schooljaarplan 2022-2023:
Onderwijsinhoudelijke jaarplannen 2022-2023.pdf

Evaluatie Jaarplan 2022-2023:
Evaluatie Jaarplan 2022-2023.pdf