Kind-ouder-leerkracht gesprekken

We voeren een aantal keren per jaar ontwikkelingsgesprekken met kind, ouders en leerkracht samen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat het de kwaliteit van de motivatie van kinderen verhoogt wanneer zij zelf inzicht en regie hebben op de eigen ontwikkeling.

Tijdens het ontwikkelingsgesprek staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het gesprek wordt gevoerd met kind, ouders en leerkracht. Dit om samen zicht te krijgen en houden op de ontwikkeling van het kind. Samen bespreken waar behoefte aan is en wat nodig is om verder te 'groeien'. (Indien nodig kan een gedeelte van het gesprek ook zonder kind plaatsvinden op verzoek van ouders of leerkracht).

Er worden met elk kind, ouders en leerkracht jaarlijks drie ontwikkelgesprekken van 15 minuten gepland.