Bestuur

Stichting PlatOO; bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Sinds 1 augustus 2000 wordt het bevoegd gezag van de school gevormd door Stichting PlatOO, bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Vijftien openbare basisscholen uit de gemeenten Laarbeek, Nuenen, Mierlo, Gemert-Bakel, Son en Breugel, Deurne, Asten en Someren behoren bij dit bestuur. Het bestuur heeft een aantal pijlers die de visie van PlatOO verwoorden. De PlatOO visie en meer informatie kunt u bekijken op www.platoo.nl.
De dagelijkse leiding van de school berust bij Nazan Schillings (directeur). Zij is het aanspreekpunt voor Obs de Ranonkel.

Inspectierapport
De inspectie van het onderwijs heeft in het voorjaar van 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van PlatOO. Het rapport kunt u hier lezen:
Inspectieonderzoek Ranonkel maart 2018.pdf

Contact met PlatOO

College van Bestuur: Sultan Solak
Postbus 515
5700 AM Helmond
0492-392112
info@platoo.nl