BVL

We hebben ons BVL verkeerslabel gehaald!

Hiermee tonen we aan dat verkeersonderwijs en verkeersactiviteiten nog altijd belangrijke onderdelen van ons aanbod zijn. De kinderen leren hierdoor veilig deel te nemen aan het verkeer.​​​​​​Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.
Zie ook de bijlage.